Carro da Compra

Ver o seu carriño da compra.

Venta Online Sin Gastos de Envio

Novidades de Ilustración

De Catro a catro

Guión de Manuel Antonio | Debuxos de Pablo Otero

Idioma galego/español

Prezo 22 €

Guía Ilustrada de la Plaza de Santiago de Compostela

Guión de Gemma Sesar | Debuxos de Joaquín González Dorao

Idioma Español

Prezo 20 €

Poesías

Guión de Rosalía de Castro | Debuxos de Manolo Figueiras

Idioma español/ galego

Prezo 18 €

Postales desde el Mercado/ Postais dende o Mercado

Guión e debuxos de María Meijide

Idioma español/ galego

Prezo 15 €

Guía Ilustrada da Catedral de Santiago de Compostela

Guión de Marta González Vázquez | Debuxos de Joaquín González Dorao

Idioma galego | tamén dispoñible en español

Prezo 20 €

Carreira do Conde, 6 - 3º esquerda
15705 Santiago de Compostela
981 552 130
info@elpatitoeditorial.com