Carro da Compra

Ver o seu carriño da compra.

Venta Online Sin Gastos de Envio

Novidades de Ilustración

Camiñamos para Parar

Guión e debuxos de Miguelanxo Prado/ Rita Sabler

Idioma Galego (español e inglés)

Prezo 15 €

Verano en A Toxa

Guión de Mercedes Corbilón | Debuxos de Maru Godás

Idioma Español

Prezo 30 €

Dicionario ilustrado da Reciclaxe no Fogar

Guión de Gemma Sesar | Debuxos de Fausto Isorna

Idioma Galego

Prezo 15 €

Dous Camiños. Kumano/ Santiago

Guión e debuxos de Catalina Rodríguez Villazón

Prólogo de Susana López Abella. Secretaria Xeral da Iguladade

Idioma Galego

Prezo 25 €

Sendas de Ons

Guión de Anos Sumai | Debuxos de Pablo Rosendo

Idioma galego

Prezo 30 €

Carreira do Conde, 6 - 3º esquerda
15705 Santiago de Compostela
981 552 130
info@elpatitoeditorial.com