Carro da Compra

Ver o seu carriño da compra.

Venta Online Sin Gastos de Envio

Novidades de Cómic

Ardalén. 3ª Edición

Guión e debuxos de Miguelanxo Prado

Idioma galego

Prezo 25 €

Engurras

Guión e debuxos de Paco Roca

Idioma galego

Prezo 15 €

Stratos

Guión e debuxos de Miguelanxo Prado

Prólogo de Xosé Luis Méndez Ferrín

Idioma galego

Prezo 9.95 €

Carreira do Conde, 6 - 3º esquerda
15705 Santiago de Compostela
981 552 130
info@elpatitoeditorial.com