Carro da Compra

Ver o seu carriño da compra.

Venta Online Sin Gastos de Envio

Novidades de Cómic

Astro-Rato e Lampadiña 2. A chegada de Astro-Polo!

Guión e debuxos de Fermín Solís

Idioma galego | tamén dispoñible en gallego

Prezo 12 €

Valdeorras

Guión e debuxos de Miguelanxo Prado

Idioma Galego

Prezo 25 €

Mael. Máis alá da Fraga de Cornanda

Guión de Uxía Meirama | Debuxos de Miguelanxo Prado

Idioma Galego

Prezo 20 €

Ardalén. 3ª Edición

Guión e debuxos de Miguelanxo Prado

Idioma galego

Prezo 25 €

Vida de Madre. La Primavera.

Guión de Gemma Sesar | Debuxos de Ramón Marcos | Cor de Jorge Castelli

Idioma español | tamén dispoñible en galego

Prezo 18 €

Carreira do Conde, 6 - 3º esquerda
15705 Santiago de Compostela
981 552 130
info@elpatitoeditorial.com