Carro da Compra

Ver o seu carriño da compra.

Venta Online Sin Gastos de Envio

Miguelanxo Prado

El Patito Editorial ten un compromiso persoal cun dos mellores debuxantes europeos, Miguelanxo Prado, para ir traducindo toda a súa obra ao galego. Esta é a nosa maneira de recoñecer a un dos maiores talentos da arte galega e mostrar a nosa admiración por el.

Valdeorras

Guión e debuxos de Miguelanxo Prado

Idioma Galego

Prezo 25 €

Mael. Máis alá da Fraga de Cornanda

Guión de Uxía Meirama | Debuxos de Miguelanxo Prado

Idioma Galego

Prezo 20 €

Ardalén. 3ª Edición

Guión e debuxos de Miguelanxo Prado

Idioma galego

Prezo 25 €

Mar Interior.

Guión e debuxos de Miguelanxo Prado

Prólogo de Miguelanxo Prado

Idioma gallego/castellano

Prezo 18 €

Carreira do Conde, 6 - 3º esquerda
15705 Santiago de Compostela
981 552 130
info@elpatitoeditorial.com