Carro da Compra

Ver o seu carriño da compra.

Venta Online Sin Gastos de Envio

Outros Patitos

Compostela Iconográfica. Una visión del siglo XXI

Guión de El Patito Editorial | Debuxos de Jack Mircala

Introdución de El Patito Editorial | Epílogo de Jack Mircala

Idioma español

Prezo 15 €

Golfiño en Portada

Guión e debuxos de Fausto

Prólogo de Fausto

Idioma Edición bilingüe en galego e castelán

Prezo 15 €

De Profundis

Guión e debuxos de Miguelanxo Prado

Idioma galego

Prezo 18 €

64x15

Guión e debuxos de Fausto

Prólogo de XRon

Idioma galego

Prezo 10 €

Carreira do Conde, 6 - 3º esquerda
15705 Santiago de Compostela
981 552 130
info@elpatitoeditorial.com