Carro da Compra

Ver o seu carriño da compra.

Venta Online Sin Gastos de Envio

Cadernos de Viaxes

A nosa afección pola ilustración e as viaxes fixeron que puxeramos en marcha unha colección de Cadernos de Viaxes. Buscamos por todo o mundo obras orixinais e diferentes que nos inviten a viaxar a través de cada unha das súas páxinas.

Guía Ilustrada das Igrexas de Santiago de Compostela

Guión de Marta González | Debuxos de Joaquín González Dorao

Idioma galego | tamén dispoñible en español

Prezo 20 €

Así es Santiago

Guión e debuxos de Fermín Solís

Idioma español | tamén dispoñible en

Prezo 20 €

Guía Ilustrada de la Plaza de Santiago de Compostela

Guión de Gemma Sesar | Debuxos de Joaquín González Dorao

Idioma Español

Prezo 20 €

Guía Ilustrada da Catedral de Santiago de Compostela- JAPONÉS

Guión de Marta González Vázquez | Debuxos de Joaquin González Dorao

Idioma japonés | tamén dispoñible en english gallego español

Prezo 20 €

Carreira do Conde, 6 - 3º esquerda
15705 Santiago de Compostela
981 552 130
info@elpatitoeditorial.com