Carro da Compra

Ver o seu carriño da compra.

Venta Online Sin Gastos de Envio

Cadernos de Viaxes

A nosa afección pola ilustración e as viaxes fixeron que puxeramos en marcha unha colección de Cadernos de Viaxes. Buscamos por todo o mundo obras orixinais e diferentes que nos inviten a viaxar a través de cada unha das súas páxinas.

Camiñamos para Parar

Guión e debuxos de Miguelanxo Prado/ Rita Sabler

Idioma Galego (español e inglés)

Prezo 15 €

Verano en A Toxa

Guión de Mercedes Corbilón | Debuxos de Maru Godás

Idioma Español

Prezo 30 €

Dous Camiños. Kumano/ Santiago

Guión e debuxos de Catalina Rodríguez Villazón

Prólogo de Susana López Abella. Secretaria Xeral da Iguladade

Idioma Galego

Prezo 25 €

Sendas de Ons

Guión de Anos Sumai | Debuxos de Pablo Rosendo

Idioma galego

Prezo 30 €

Carreira do Conde, 6 - 3º esquerda
15705 Santiago de Compostela
981 552 130
info@elpatitoeditorial.com