Carro da Compra

Ver o seu carriño da compra.

Venta Online Sin Gastos de Envio

Biblioteca Clásicos da Historieta Galega

A Biblioteca de Clásicos da Historieta Galega, trata de poñer ao alcance de todos obras, publicadas ou inéditas, que puxeron unha pedra e axudaron á evolución da narrativa gráfica galega. A través de coidadas edicións preséntanse aos lectores obras esquecidas ou descoñecidas, respectando sempre as intencións orixinais dos seus autores, e prologadas por firmas de recoñecido prestixio co obxecto de situalas no seu contexto histórico.

As Dúas Viaxes de Xaquín Marín

Guión e debuxos de Xaquín Marín

Prólogo de Fausto Isorna

Idioma edición bilingüe en galego e castelán

Prezo 12 €

O Máxico Arrecendo e outras historias

Guión e debuxos de Fran Bueno

Prólogo de Ángel Manuel Benavente | Introdución de Fausto Isorna

Idioma galego

Prezo 12 €

Home, Sweet Home

Guión e debuxos de Dudi

Prólogo de Xan López Domínguez | Introdución de Fausto Isorna

Idioma galego

Prezo 12 €

Os Compañeiros. A Orde da Pedra

Guión de Tino F. Maceiras | Debuxos de Miguelanxo Prado

Prólogo de Fausto Isorna

Idioma galego | tamén dispoñible en español

Prezo 12 €

Carreira do Conde, 6 - 3º esquerda
15705 Santiago de Compostela
981 552 130
info@elpatitoeditorial.com